Sosyal Sorumluluk

Renkli Kampüs

İstanbul’daki üniversitelerde okuyan engelli ve engelsiz gençlerin 6 ay boyunca Cumartesi günleri yarım gün katıldıkları, 15 modülden oluşan, iş dünyasından, STK’lardan konuşmacıların katıldığı ve gençlere liderlik deneyimlerini, başarılarını/başarısızlıklarını aktardıkları, gençlere kendi kabuklarını kırıp 1 adım daha atarak “sorumlu  liderlik” yapmalarını sağlamaya teşvik ettiğimiz bir gençlik programıdır.

renklikampus.org

Facebook

Bir Dilek Tut

2000 senesinde kurulan dernek , 3-18 yas arası hayati tehlike taşıyan hastalıklara sahip çocukların dileklerini gerçeklestirmektedir. Derneğimizin amacı çocuklarımızın ulaşılamaz olarak görebildikleri dileklerini gerçekleştirerek onlara umut ve güç vermek , unutamayacakları bir gün yaşamalarını sağlayabilmektir.

birdilektut.org

Facebook

Common Purpose

Programın Amacı: Yaşadığımız şehrin sorunlarına ve yaşam koşullarına yeni yaklaşımlar getirmeyi, farklılıklarımıza rağmen toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklarımızı ve gücümüzü birleştirmek ve bunları etkin bir şekilde kullanma becerisini geliştirmek.

Programın Hedefi: Katılımcıların yetkilerinin olmadığı konularda da liderlik yapabilmeleri, İstanbul’un sorunlarına sağlayabilecekleri katkıları değerlendirip o yönde bireysel veya kurumsal olarak ilerlemeleri ve katılımcılarla somut projeler planlamaları ve uygulamalarıdır.

commonpurpose.org.tr